Pakalpojumi

Mežsaimniecība

“BALTU KOKS” zina, kas darāms, ja vēlaties atjaunot, kopt vai pārdot savu mežu.

Sīkāka informācija pa tālruni 28055255.

Mēs piedāvājam:
– cirsmu un meža novērtēšanu,
– meža atjaunošanu (stādīšanu),
– kultūru un sastāva kopšanu,
– robežu un kupicu atjaunošanu,
– meža inventarizāciju,
– cirsmu skiču sagatavošanu,
– dokumentu sagatavošanu ciršanas apliecinājuma iegūšanai,
– cirsmu stigošanu, dastošanu,
– juridisko palīdzību mežsaimniecības lietās u. c.

Mežizstrāde

“BALTU KOKS” speciālisti spēj atklāt ikviena meža potenciālu. Mēs palīdzēsim jums apsaimniekot mežu, sagatavot to ciršanai, kā arī izstrādāt, izvest un realizēt kokmateriālus.
Mēs piedāvājam:
– meža apsaimniekošanas cikla izstrādi,
– jaunaudžu izkopšanu,
– dokumentu sagatavošanu ciršanas apliecinājuma iegūšanai,
– palīdzību mežu pārdošanā,
– apaugumu novākšanu no lauksaimniecības zemes,
– zāģēšanas un izvešanas pakalpojumus,
– kokmateriālu realizāciju.

Sīkāka informācija pa tālruni 26555149.

Zemes noma

Mēs augstu vērtējam saimniekus, un arī paši tādi esam. “BALTU KOKS” īpašumā ir vairāki simti hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ja jums nepieciešama zeme lauksaimniecības darbiemsazinieties ar mūsu nekustamā īpašuma speciālistiem, un mēs piemeklēsim jūsu prasībām atbilstošu īpašumu. 

Tālrunis saziņai – 28010104.

Medību tiesību noma

Mēs zinām, ka mežs – tā ir atsevišķa pasaule, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem. Taču mēs arī apzināmies, ka šodien bez cilvēka palīdzības atsevišķi procesi vairs nenotiks. Tāpēc “BALTU KOKS” piedāvā iznomāt mums piederošās mežu platības medību organizēšanai. Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 80 mednieku biedrībām un kolektīviem no visas Latvijas, un labprāt slēgsim līgumu arī ar jūsu mednieku organizāciju.

Tālrunis saziņai – 28010104, līguma formas paraugu varat lejupielādēt šeit, aizpildītus un parakstītus trīs līguma eksemplārus nosūtiet pa pastu:
SIA “BALTU KOKS”
Vecā Ostmala 10
Liepāja, LV-3401

Līguma paraugs